Pêle-mêle

Priebeh jesenného počasia od IX/2010 (pre Žilinský kraj)
      Z ročných období je jeseň mojím najobľúbenejším. Nielen pre jej omamujúcu pestrofarebnosť, ale najmä pre stálejšie počasie na horách a kúzlo inverzií.

Keďže od roku 2009 je jeseň suchá a slnečná, rozhodol som sa zarchívniť jesenné dni za mesiac september, október a november. Charakter jesenných dní je možné vidieť v tabuľke či grafe. Obraz o tom, kedy bolo babie leto, si isto urobí každý sám ;)

rok 2010
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
IX dážďzamračenézamračenézamračenézamračenézamračenézamračenédážďdážďdážďzamračenézamračenézamračenézamračenézamračenézamračenédážďzamračenézamračenépolojasnopolojasnoslnečnoslnečnopolojasnopolojasnodážďzamračenédážďdážďdážď
dážďzamračenéslnečnoslnečnozamračenépolojasnozamračenéslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnopolojasnopolojasnozamračenézamračenézamračenépolojasnopolojasnopolojasnopolojasnodážďzamračenéslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečno
XI slnečnoslnečnopolojasnozamračenépolojasnopolojasnopolojasnozamračenézamračenézamračenézamračenépolojasnopolojasnopolojasnopolojasnopolojasnopolojasnozamračenézamračenépolojasnozamračenézamračenézamračenézamračenédážďzamračenédážďsnehsnehzamračené
rok 2011
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
IX slnečnoslnečnoslnečnoslnečnodážďpolojasnopolojasnodážďzamračenépolojasnopolojasnopolojasnopolojasnodážďslnečnoslnečnoslnečnopolojasnopolojasnopolojasnopolojasnopolojasnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečno
slnečnoslnečnoslnečnoslnečnopolojasnopolojasnodážďdážďzamračenézamračenédážďdážďdážďdážďpolojasnoslnečnoslnečnoslnečnopolojasnodážďzamračenépolojasnozamračenézamračenédážďzamračenézamračenézamračenépolojasnopolojasnoslnečno
XI slnečnoslnečnoslnečnozamračenépolojasnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnopolojasnopolojasnopolojasnohmlahmlahmlazamračenédážďhmlahmlahmlahmlahmlahmlahmlahmlahmla
rok 2012
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
IX dážďzamračenézamračenépolojasnoslnečnozamračenézamračenépolojasnoslnečnoslnečnoslnečnodážďdážďzamračenézamračenépolojasnoslnečnoslnečnodážďzamračenéslnečnozamračenézamračenépolojasnodážďpolojasnodážďpolojasnopolojasnopolojasno
slnečnodážďpolojasnoslnečnoslnečnoslnečnodážďzamračenézamračenépolojasnopolojasnozamračenédážďzamračenézamračenédážďpolojasnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnohmlahmlazamračenédážďsnehsnehzamračenézamračené
XI dážďdážďzamračenézamračenédážďdážďdážďzamračenézamračenéslnečnopolojasnozamračenézamračenéslnečnoslnečnoslnečnozamračenédážďzamračenéhmlapolojasnozamračenédážďzamračenédážďzamračenézamračenézamračenézamračenézamračené
rok 2013
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
IX zamračenézamračenédážďzamračenépolojasnoslnečnoslnečnoslnečnozamračenédážďpolojasnopolojasnodážďdážďdážďdážďdážďdážďdážďzamračenézamračenézamračenédážďdážďpolojasnodážďpolojasnopolojasnoslnečnoslnečno
polojasnozamračenéslnečnoslnečnoslnečnozamračenépolojasnoslnečnopolojasnopolojasnozamračenéslnečnoslnečnoslnečnozamračenédážďdážďzamračenépolojasnoslnečnopolojasnozamračenéslnečnozamračenéslnečnoslnečnoslnečnopolojasnozamračenézamračenéslnečno
XI polojasnodážďdážďzamračenédážďdážďdážďpolojasnodážďpolojasnozamračenéslnečnodážďzamračenézamračenépolojasnohmlazamračenézamračenédážďdážďzamračenépolojasnodážďsnehsnehzamračenézamračenézamračenézamračené
rok 2014
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
IX dážďzamračenézamračenépolojasnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnopolojasnopolojasnozamračenézamračenézamračenépolojasnopolojasnopolojasnopolojasnoslnečnoslnečnopolojasnopolojasnodážďzamračenéslnečnozamračenédážďdážďslnečnoslnečnoslnečno
dážďzamračenézamračenézamračenépolojasnopolojasnozamračenépolojasnoslnečnoslnečnoslnečnopolojasnozamračenézamračenédážďzamračenédážďpolojasnoslnečnozamračenépolojasnodážďdážďslnečnoslnečnopolojasnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečno
XI hmlapolojasnoslnečnopolojasnoslnečnozamračenédážďdážďpolojasnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnozamračenédážďdážďdážďzamračenézamračenézamračenépolojasnoslnečnodážďzamračenézamračenézamračenézamračenépolojasnoslnečno
rok 2015
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
IX slnečnopolojasnozamračenépolojasnozamračenédážďzamračenépolojasnozamračenédážďpolojasnoslnečnoslnečnopolojasnozamračenépolojasnozamračenédážďdážďpolojasnozamračenépolojasnoslnečnopolojasnodážďdážďzamračenépolojasnopolojasnopolojasno
slnečnoslnečnopolojasnozamračenédážďhmlapolojasnozamračenédážďdážďdážďzamračenézamračenézamračenézamračenédážďdážďzamračenézamračenédážďdážďdážďzamračenéslnečnopolojasnopolojasnodážďpolojasnozamračenéslnečnoslnečno
XI slnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnopolojasnodážďpolojasnodážďdážďdážďzamračenézamračenézamračenédážďdážďzamračenédážďdážďdážďzamračenépolojasnosnehslnečnoslnečnozamračenézamračenézamračenézamračenézamračené
rok 2016
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
IX slnečnoslnečnoslnečnoslnečnodážďzamračenéslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnoslnečnodážďzamračenézamračenépolojasnodážďzamračenédážďpolojasnodážďzamračenépolojasnopolojasnoslnečnoslnečno
slnečnopolojasnodážďdážďdážďzamračenépolojasnozamračenédážďdážďdážďzamračenézamračenézamračenépolojasnozamračenédážďdážďdážďdážďdážďslnečnopolojasnopolojasnozamračenézamračenézamračenédážďdážďzamračenépolojasno
XI zamračenédážďzamračenépolojasnozamračenédážďzamračenépolojasnopolojasnozamračenézamračenédážďpolojasnozamračenézamračenézamračenézamračenézamračenédážďzamračenépolojasnoslnečnoslnečnozamračenézamračenézamračenédážďdážďslnečnozamračené